Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Деловодна справка
Електронна справка за дължими данъци и такси
Културен афиш
месец Декември
Профил на купувача
Автобусни разписания
Достъп до обществена информация
Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

image 5937

Уважаеми госпожи и господа професори, доценти, асистенти,
Уважаеми университетски преподаватели,
Скъпи студенти,
Осми декември е знаменателна дата в календара. Това е датата, в която празнува академичната младеж у нас. 
Денят на българската студентска младеж се е превърнал в символ, изразяващ духа и стремленията, упорития труд за знание. 
Няма нация, която да пребъде или да просперира без образование. То е „живата вода“ за развитието на обществото. То е водачът в битките на съвремието и победителят в морално–етичните и законовите норми на живота.
Ето защо съм особено горд с факта, че Силистра е университетски град, устрем за просперитет и ход напред.
Днес можем да се поздравим с успехите във всички сфери на науката, на нашите висши училища. Нека да си пожелаем години изпълнени с ученолюбието на младите хора.
На студентите, на всички университетски преподаватели, желая здраве и нови хоризонти, амбиции за знания и човешко добруване.
Честит празник!
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Празници | | Печат