Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Деловодна справка
Електронна справка за дължими данъци и такси
Културен афиш
месец Август
Профил на купувача
Автобусни разписания
Достъп до обществена информация
Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД Силистра“, от 15.08.2022г. стартират дейности по възстановяване на асфалтовите настилки по ул. „Н.Й.Вапцаров“,  ул. „Албена“,  ул. „Радецки“,  ул. „Генерал Столетов“,  ул. „Бойка Войвода“ и ул. „Добрич“ нарушени в следствие на реконструкцията на Водопроводен клон № I-1, Водопроводен клон № I-2, Водопроводен клон № 31, Водопроводен клон № 32, Водопроводен клон № 47, Водопроводен клон № 48 и техните отклонения, като същите, поетапно ще бъдат изцяло или частично затворени за движение за периода от 15.08.2022г. до 26.08.2022г.

Общество | | Печат