Маринка Тодорова

Кметски наметсник - с. Богорово

Родена на 20.05.1957г. в с. Алеково, обл. Силистра. Образование: висше специалист-педагог, специалност български език и литература, руски език и изобразително изкуство. Работила за кратко като учителка в с. Добротица, директор на Дом на БСД, а от 1983г. до м. Декември 2011г. преподава български език и литература в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брадвари, старши учител, V ПКС. 2011г. кметски наместник с. Богорово.