Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Деловодна справка
Електронна справка за дължими данъци и такси
Културен афиш
месец Септември
Профил на купувача
Автобусни разписания
Достъп до обществена информация
Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

image 5699

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ - ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА"

Общество | | Печат