Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Деловодна справка
Електронна справка за дължими данъци и такси
Културен афиш
месец Януари
Профил на купувача
Автобусни разписания
Достъп до обществена информация
Община Силистра се намира в Северен централен район за планиране на Република България. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

На 26 януари, в рамките на проект „More green you live, more life you give“, във всички възрастови групи на ДГ "Нарцис" отбелязахме Деня на екологичното образование.
https://dgnarcis.weebly.com/1053108610741080108510801.html

Образование | | Печат