Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Защита на лични данни


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Вътрешни правила за разглеждане на заявления за упражняване на права на субекти на данни по Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно Заповед № ЗК-1460/ 20.09.2022 г.

Вътрешни правила за реагиране на сигнали, свързани с нарушения на защитата на лични данни - 2023 г.

Заповед № ЗК-147/ 25.01.2023 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за реагиране на сигнали, свързани с нарушения на защитата на личните данни

План за реакция и управление на нарушения на сигурността на личните данни в Община Силистра - 2023 г.