Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Защита на лични данни


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Вътрешни правила за разглеждане на заявления за упражняване на права на субекти на данни по Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно Заповед № ЗК-1460/ 20.09.2022 г.