Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Устройствен правилник на Община Силистра


Устройствен правилник в PDF формат

Заповед № ЗК-974/ 30.06.2020 г.