Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Устройствен правилник на Община Силистра


Устройствен правилник в PDF формат

Заповед № ЗК-974/ 30.06.2020 г.