Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-692 / 14.05.2014г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-692
гр.Силистра 14.05.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 година и Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

1. На 24.05.2014 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул.”Драгоман” по ул.”Москва” и ул.”Гено Чолаков” до пресечката с ул.”Патриарх Дамян”. От ул.”Патриарх Дамян” по ул.”Кап.Мамарчев” и по ул.”Дочо Михайлов” до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 13.00 часа на 24.05.2014 г. до 20.30 часа на 24.05.2014 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици. На 25.05.2014 г. от 18.00 часа до 06.00 часа на 26.05.2014 г. да се затвори ул. ”д-р Петър Берон” от отсечката на ул.”Добруджа”. От пешеходната пътека пред аптека „Марешки” по ул.”Симеон Велики” по ул. ”Добруджа” от ОББ до отсечката към ул. ”Добрич”. По ул. ”д-р Петър Вичев” до отсечката към ул. ”Ал.Стамболийски”.
Да се отвори площада и ул. ”Илия Блъсков” за движение на общински МПС и на МПС на Областна дирекция на МВР
По посоченият маршрут ще се движат само служебно ангажираните МПС на Община Силистра, общините Ситово, Дулово, Главиница, Тутракан, Алфатар, Кайнарджа и МПС на ОД на МВР Силистра, РПУ Тутракан, РПУ Дулово.

2. Забранява се движението на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РИК - Силистра, ОД на МВР – Силистра, Кметовете на общините Ситово, Дулово, Главиница, Тутракан, Алфатар, Кайнарджа, Медиите за осведомяване на гражданите.
Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов: /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал: /п/
Ростислав Павлов
Секретар на община Силистра

Изготвил: /п/
Димитричка Господинова
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 14 май 2014 г. / Печат