Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-349 / 26.02.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-349 / 26.02.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, във връзка с честванията на 3-ти март -138 години от Освобождението на България

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ движението на пътни превозни средства /ППС/, с изключение на автомобили със специален режим на движение на 03.03.2016 год. /четвъртък/ от 10:00 часа до 13:00 часа по следните улици:

  • ул.“Симеон Велики“ до пресечката към ул. „Любен Каравелов“, във връзка с поставяне на венци и цветя пред паметника на Стефан Караджа.
  • ул.“Капитан Мамарчев“ до отсечката към ул. „Патриарх Дамян“ и ул.“Москва“ до пресечката за ул. „Драгоман“, във връзка с поставяне на венци и цветя пред паметника на Лев Толстой.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Силистра
на основание Заповед №ЗК-292 / 19.02.2016 г.

Публикувано на: 26 февруари 2016 г. / Печат