Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-831 / 18.05.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-831 от 18.05.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с провеждане на Абитуриентски балове 2016 г.,

НАРЕЖДАМ:

Да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа както следва:

1. На 22.05.2016 год. - от 18:30 ч. до 20:00 ч.
- ул."Москва" от пресечката с ул. "Драгоман" до пресечката с ул. "Гено Чолаков"

2. На 24.05.2016 год.
- от 19:00 ч. до 21:00 ч. ул. "Москва" от пресечката с ул."Хаджи Димитър" до пресечката с ул."Гено Чолаков";
- от 18:30 ч. до 19:30 ч. ул. "Симеон Велики" - от сградата на Банка "ДСК" до пресечката с ул. "Христо Смирненски"

3. На 26.05.2016 год.
- от 18:00 ч. до 20:00 ч. - ул. "Москва" от пресечката с ул. "Драгоман" до пресечката с ул. "Гено Чолаков";
- от 18:30 ч.до 21:00 ч. - ул. "Симеон Велики" - от сградата на Банка "ДСК" до пресечката с ул. "Христо Смирненски"

4. Да са препятства достъпа до горепосочените улици, като се затворят и кръстовищата на всички второстепенни улици, пресечни на ул. "Симеон Велики", съгласно създадената организация на движение.

5. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути.

6. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР - Силистра, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра

на основание Заповед №ЗК
-809 / 16.05.2016 г.

Публикувано на: 18 май 2016 г. / Печат