Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Отчет за касово изпълнение на бюджета на функция "Образование" - Детски градини - за 2016 г. и Бюждет за 2017 г.


Публикувано на: 10 май 2017 г. / Печат