Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество