Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

10. Удостоверение за родените от майката деца


Удостоверение за родените от майката деца

Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 16 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:
- искане по образец от Инфоцентър “ГРАО”
- документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения.
- нотариално заверено пълномощно.
- акт за раждане

Срок – веднага.
Такса: 5.00 лв.
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)

Публикувано на: 04 юни 2008 г. / Печат