Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Уведомително писмо №1470 / 14.04.2012г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
№1470 / 14.04.2012 г.

До Галина Михалева Георгиева
гр. Варна 9010,
р-н „Приморски”,
ул. „Момина сълза” № 10, ет. 3, ап.9

Приложено, изпращаме Ви Решение по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ от 28.02.2012 г. на комисията назначена със Заповед № 1585/14.10.2011 г. на Кмета на Община Силистра, с което е определено обезщетение на наследниците на поземлен имот № 41143.22.9, находящ се в землището на с. Калипетрово, местност „Големия чаир”, община Силистра, който имот е засегнат от сервитута на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра”.
Приложение: по текста

ЗАМ. КМЕТ „УТОС”:............./п/..........
(инж. Ив. Лозев)

изготвил:........./п/...........
(инж. Ел. Петрова – Началник отдел „ГГКА”)

Публикувано на: 21 юни 2012 г. / Печат