Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪСТОЯ СЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА", ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.


Преглед на новина / Публикувано на: 20 октомври 2016 г.