Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ХРОНИКА ОТ ХІІ СЪБОР НА ХОРОВЕТЕ ОТ КРАЙДУНАВСКИТЕ СТРАНИ


Преглед на новина / Публикувано на: 31 октомври 2016 г.