Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА БЛАГОДАРИ НА ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА


Преглед на новина / Публикувано на: 30 ноември 2016 г.