Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА БИОСФЕРЕН ПАРК "СРЕБЪРНА"


Преглед на новина / Публикувано на: 12 декември 2017 г.