Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ: 15.2.1.046, ROBG - 29 "EASYGUIDE - INTERACTIVE MOBILE APPLICATION FOR PROMOTING THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE REGION OF CALARASI AND SILISTRA" - ИНТЕРАКТИВНО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В РАЙОНА НА КЪЛЪРАШ И СИЛИСТРА


Преглед на новина / Публикувано на: 21 март 2019 г.