Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра


Преглед на новина / Публикувано на: 19 декември 2013 г.