Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра


Преглед на новина / Публикувано на: 19 декември 2013 г.