Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Д-Р ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ - ДИРЕКТОР НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА КЪМ РУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" УЧАСТВА В ПРАЗНИЦИТЕ, СВЪРЗАН СЪС 110-ТА ГОДИШНИНА НА ПЗГ "ДОБРУДЖА" В ГР. СИЛИСТРА


Преглед на новина / Публикувано на: 20 юни 2019 г.