Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА"


Преглед на новина / Публикувано на: 27 септември 2019 г.