Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РАЗПРЕДЕЛЕНА Е ГОДИШНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2020 Г.


Преглед на новина / Публикувано на: 24 януари 2020 г.