Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СКИЦА НА "ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ", С. АЙДЕМИР


Преглед на новина / Публикувано на: 26 май 2020 г.