Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДВУДНЕВЕН ТРЕНИНГ "МОДЕЛ НА МЕСТНИ КАМПАНИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ"


Преглед на новина / Публикувано на: 01 юли 2020 г.