Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНОСОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА"


Преглед на новина / Публикувано на: 01 март 2021 г.