Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1906-СМИЛЕЦ", С. СМИЛЕЦ, ОБЩ. СИЛИСТРА


Преглед на новина / Публикувано на: 01 април 2021 г.