Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ-1941", С. СРАЦИМИР, ОБЩ. СИЛИСТРА


Преглед на новина / Публикувано на: 01 април 2021 г.