Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Всички точки от Дневния ред на Общинската сесия са приети


Преглед на новина / Публикувано на: 25 септември 2014 г.