Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Всички заложени цели по проект "Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом", изпълняван от РИОСВ-Русе са реализирани успешно


Преглед на новина / Публикувано на: 29 октомври 2015 г.