Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проведе се публично обсъждане, във връзка с изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра, за периода 2014-2020 г.


Преглед на новина / Публикувано на: 13 ноември 2015 г.