Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Културни институти


Регионален исторически музей - Силистра

град Силистра, улица "Г. С. Раковски" №24
Директор: Николай Тодоров
Телефони: 086/ 822 075 | 086/ 831 142 | 086/ 820 386
E-mail: muzeumsilistra@abv.bg

Крепост „Меджиди Табия“

град Силистра
Валентин Петков
Телефони: 086/ 820 269 | 0887/ 422 214
E-mail: krepostta@abv.bg

Художествена галерия - Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №49
Директор: Йордан Колев
Телефони: 0879/ 359 964 | 0893/ 592 065
E-mail: artgallery_silistra@abv.bg

Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №44, п.к. 412
Директор: Даниела Недялкова
Телефони: 086/ 822 315 | 086/ 822 230 | 086/ 822 398 | 086/ 831 095 | 086/ 821 834
E-mail: libsilistra@abv.bg
Web: www.libsilistra.bg

Общинско радио - Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №42а
Телефони: 086/ 821 618 | 086/ 821 947 | 086/ 822 437
E-mail: radio_ss@abv.bg

Природонаучен музей при Биосферен парк "Сребърна"

село Сребърна, община Силистра, област Силистра, п.к. 7587
Директор: Елена Илиева
Телефони: 086 77/ 24 69 | 0889/ 284 182
E-mail: museum_srebarna@abv.bg

Градски духов оркестър - Силистра

град Силистра, улица "Стефан Караджа" №18
Диригент: Димитър Боев
Телефони: 086/ 822 622 | 0887/ 895 125
E-mail: boev_15121@abv.bg

Ансамбъл "Добруджа" - Силистра

град Силистра, улица "Симеон Велики" №135
Художествен ръководител: Димитър Джамбазов
Телефони: 086/ 821 846 | 0898/ 0898/ 432 160
E-mail: dzhambazov_silistra@abv.bg