Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Светлина - 1942“


Местоположение: община Силистра, село Главан
Председател: Павел Димов
Телефон: 0887/ 272 453
Открито през: 1942 година

Нарочно читалище ”Светлина – 1942” е основано на 22 май 1942 година на проведено общо събрание на жителите на селото. Събранието избира Управителен и Контролен съвет. Основната дейност на читалището през първите години е свързана със събирането на помощи за войниците на фронта, организиране на вечеринки, трудови дни за обработване на читалищните земи, подготовка на общоселски празници и тържества. След войната Читалището е основен инициатор и организатор на културно-просветна дейност сред жителите на селото. Така е до средата на 70-те години на миналия век. След закриването на Кооперативното стопанство и училището замира и читалищната дейност. През следващите години тя е епизодична, на приливи и отливи.

След 1989 години много от напусналите селото жители се завръщат в него вече като пенсионери. Започват да възстановява позабравени вече обичаи и традиции. Нуждата от организиран живот се залива и Читалището се възражда.

През 1998 година е регистрирано отново в съда като Лице с нестопанска цел. Организирана е фолклорна група, която започва да издирва и съхранява автентични народни песни и обичаи. Фолклорната група е носител на награди от национални и регионални събори, фестивали и надпявания. Тя е участвала в телевизионни предавания и концерти. Днес тя е символ на село Главан.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com