Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Димитър Благоев - 1930“


Местоположение: община Силистра, село Ветрен
Председател: Неделчо Кискинов
Секретар: Атанаска Йорданова
Телефон: 0899/ 389 880
Открито през: 1930 година

Основната дейност на Читалището е да задоволява потребностите на местното население, като му осигурява разнообразни културни прояви.

Традиционните календарни празници се отбелязват съобразно обичаите на селото.

Всяка година Читалището и колективите организират и посрещат Международната гребна регата ТИД.

Читалището има библиотека с над 4000 тома литература, разполага със зрителна зала с 250 седящи места. В сградата е изложена етнографска сбирка и музей на риболова.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com