Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Христо Ботев - 1997“


Местоположение: община Силистра, село Българка
Председател: Йорданка Димова
Телефон: 0899/ 124 600
Открито през: 1997 година

На родно читалище „Христо Ботев – 1997“ е културно-информационен център в село Българка. Създадено е през 1941 година в село Стубел (по късно Бръчма).

Основните цели, на които е подчинена читалищната дейност са развитие и обогатяване на културния живот, запазване на местните традиции и обичаи, приобщаване на жителите на селото към ценностите и постиженията на изкуството и културата.

За осъществяване на основните цели, дейността на читалището се развива в две основни насоки – развитие на любителското художествено творчество и организиране и провеждане на общоселски чествания, концерти и празници.

Традиционни прояви общоселски прояви, които организира и провежда са:

В Читалище „Христо Ботев – 1997“ редовна репетиционна и концертна дейност провежда група за автентичен фолклор. Многобройни са участията и наградите на състава в местни, общински, регионални и национални фолклорни събори и фестивали. От 2010 година след одобрени проекти по програма на Фондация „Лале“ и Виваком, допълваща целева субсидия на Министерството на културата, читалището е обезпечено със съвременна компютърна, размножителна и озвучителна техника. На базата на това добро техническо обезпечаване, провеждането на всичко общоселски прояви, документирането на дейността на читалището са на съвременно качествено равнище.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com