Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Заря - 1957“


Местоположение: община Силистра, село Брадвари
Председател: Зерджие Тулчалъ
Секретар: Мюзиян Ахмед
Телефон: 0884/ 707 925
Открито през: 1957 година

Читалище „Заря – 1957“ е създадено през 1957 година. То реализира своята културна дейност с разнообразни форма от културно-масов и образователен характер. Организирането на изявите е съобразено със специфичните условия на жителите от различни етноси. Независимо от преобладаващата част, турско население, ръководството на читалището има изградена традиция да издирва, опазва и да претворява местния автентичен български фолклор.

Съставите са носители на награди от Общински, Областни и национални прегледи и фестивали.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com