Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Дочо Михайлов - 1906“


Местоположение: община Силистра, село Бабук
Председател: Цонка Петрова
Секретар: Елена Радева
Телефон: 0896/ 864 462
Открито през: 1906 година

Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906“ е създадено през далечната 1906 година от група интелектуалци начело с Йордан Кълчишков. В самото си начало то е имало за цел просветителска дейност, която се е изразявала в четена на книги, вестници, брошури и драматизация на литературни произведения.

През следващите години то става място за културни изяви на различни самодейни групи и състави като:

Днес Читалището, освен просветно място, се превръща и в информационен център за своите жители и гости, като това се случи благодарение на техниката, която получи от Програмата „Глобални Библиотеки“.

В своята дейност, то се стреми да запази традициите на селото, като ги предава на младото поколение, чрез различни форми и прояви.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com