Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Родолюбие - 2006“


Местоположение: община Силистра, село Айдемир
Председател: Иванка Радулова
Телефон: 0885/ 944 837 | 0895/ 026 336
Открито през: 2006 година

Читалище „Родолюбие – 2006“ е създадено през 2006 година. Неговото седалище се намира на територията на селото, където развива и своята дейност. Въпреки липсата на какъвто и да е сграден фонд, институцията успява да води пълноценен културно-просветен живот.

Емблематични за дейността са му мероприятията, чиито основоположници са ръководството но Читалището, които в последствие станали традиционни:


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com