Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Паисий Хилендарски - 2006“


Местоположение: община Силистра, село Айдемир
Председател: Никола Караколев
Телефон: 0878/ 655 050
Открито през: 2006 година

Основано през 2006 година със своята активност и постоянство, читалището бързо и закономерно се утвърди като водеща културна институция в селото. С подкрепата на членовете си, с активността на младите хора, то успява да предложи на населението, разнообразни и интересни мероприятия, в различни области.

Основни цели: Пълно и качествено задоволяване на информационните, развлекателни и образователни нужди на населението.

Основни задачи: Да се превърне в посредник между хората и информацията, да работи за утвърждаване на Читалището като водеща културна институция, която да осигурява равен достъп и участие на всички жители на селото.

Водещи инициативи:


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com