Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Доростол - 1870“


Местоположение: град Силистра
Председател: Маргарита Любомирова
Секретар: Десислава Костова
Телефон: 086/ 824 413 | 086/ 821 783
Открито през: 1870 година

На 1-ви септември 1870 година в град Силистра е създадено читалище „Надежда“, по инициатива на видния български просветен деец Сава Доброплодни. Поставя се началото на театралното дело в Силистра. През 1894 година към Читалището е основан смесен хор „Седянка“ от чешкия музикант Карел Махан. От 1910 година под ръководството на педагога и композитор Петър Бояджиев хорът е основател и домакин на Събора на хоровете от крайдунавските градове.

Към Читалището се разкрива читалня, библиотека, вечерни курсове, неделно училище, подготвят се беседи, театрални представления, оперети.

В годините имената на Читалището се променят – „Надежда“, „Трендафил“, „Родолюбие“, „Доростол“.

През 1959 година към читалището се създава Детска музикална школа за обучение по музика, изобразително изкуство, балет и чужди езици.

По случай 90-годишнината на Читалище „Доростол“, през 1960 година е обявено за Образцово Народно читалище и получава висока държавна награда - Орден „Кирил и Методий“ – І-ва степен. През 1965 година е основан Детски хор „Дунавски славеи“ с диригент Стоян Чешмеджиев. През 1966 се основава Ансамбълът за народни песни и танци „Силистра“ от диригента Станьо Бенев и хореограф Стоил Енчев. През 1977 година е създаден Фолклорният ансамбъл „Добруджанче“.

Понастоящем Читалище „Доростол – 1870“ развива добрите традиции за културно-просветна дейност с повече от 18 любителски формации. Организира празнични концертни прояви, курсове и школи за деца, ученици и възрастни.

От основаването си Читалище „Доростол – 1870“ е важен културен институт, съхраняващ и развиващ българските традиции и култура.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com