Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Народно читалище „Просвета - 1907“


Местоположение: община Силистра, село Професор Иширково
Председател: Снежана Петрова
Телефон: 0895/ 764 705
Открито през: 1907 година

Читалището в село Професор Иширково е основано през 1907 година по инициатива на Дянко Беянов от град Котел – чиновник в Общината на селото. През 1911 година е вписано в Министерството на народната просвета с името „Просвета“. За председател е избран Иван Пейчев - по него време секретар-бирник в Общината. През 1958 година читалището се настанява в специално построена нова сграда, където е и сега.

Във връзка със 75-годишнината на Читалището, за активна народополезна дейност е наградено с Орден „Кирил и Методий“ - І-ва степен.

През 1941 година е изнесена и първата театрална пиеса „Анга“, а по-късно се поставят и други пиеси.

Към читалището има и библиотека с библиотечен фонд над 15 000 тома литература. В момента библиотеката работи по Проект „Глобални библиотеки“.

През 2005 година стартира Първият събор – „Иширково пее и танцува“, който се провежда всяко година в края на месец септември.


ЧиталищаИнтернет портал на читалищата в Област Силистра - www.rekits-silistra.com