Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Филателно дружество "Димитър Дончев"


1 юли 1947 година - 17 ентусиазирани любители на малката миниатюра - пощенската марка, учредяват първото в крайдунавски Добруджа филателно дружество, наречено Българско марколюбителско дружество „САНТИМ“ - Силистра.

Избрано е и първото ръководство на дружеството с председател Борис Николов Манчев и подпредседател - Христо Стоянов Чичоваров, Георги Николов Карапанайотов - секретар. Приет е устав на Българското марколюбиво дружество „Сантим“ в шест раздела.

Папката със всички документи и до днес е запазена с всички входящи и изходящи писма.

Първата филателна изложба е организирана през 1977 година. Младежката филателия е част от дейността на дружеството. Организирани са кръжоци в училищата на Силистра, Окръжния пионерски дом, ЦУНТ. Младите филателисти от Силистра участват в много национални младежки филателни конкурси в периода 1973 - 2002г. Получили са много награди.

През изминалите 65 години от учредяването на Филателното дружество „Димитър Дончев“ - гр. Силистра, са проведени 56 филателни изложби, посветени на годишнини, за да радват любителите на пощенската марка.

Като най-деен радетел на любителите на филателията се изявява Христо Христов - сегашен секретар на Дружеството.