Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Бюджети и отчети


Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. на ДГ "Детелина" - с. Професор Иширково
Утвърден бюджет за 2021 г. на ДГ „Детелина“ –с. Професор Иширково;
Утвърден бюджет за 2021 г. на ДГ „Здравец“ – с. Калипетрово
Отчет за изпълнение на бюджета на ДГ „Детелина“ – с. Проф. Иширково към 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. на ДГ „Здравец“ – с. Калипетрово
Отчет за изпълнение към проект АПСПО към 30.09.2020г. на ДГ „Здравец“ – с. Калипетрово