Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Езикова гимназия "Пейо Яворов"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Бойка Войвода" №20
Директор: Магдалена Атанасова | Телефон: 086/ 824 174 | 0899/ 870 120
Помощник-директор "Учебна дейност": Неделчо Жейнов | Телефон: 0894/ 790 601
E-mail: p.yavorov@gmail.com
Уеб сайт: www.eg-yavorov.com Facebook: Езикова гимназия "Пейо Яворов" - гр.Силистра

За учебната 2015/2016 година е утвърден прием в 3 профилирани паралелки след завършен VІІ клас:


Профил Паралелки Ученици
Чуждоезиков - Английски език 1 26
Чуждоезиков - Немски език 2 52

Балообразуване:

Сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 2 х (Тест БЕЛ) + 2 х (Тест Математика) + оценка БЕЛ от Удостоверението + оценка Математика от Удостоверението.
Максимален бал 36!