Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Природоматематическа гимназия "Свети Климент Охридски"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Москва" №21
Директор: Анелия Невска | Телефон: 086/ 882 645 | 0894/ 419 581
Помощник-директор "Учебна дейност": Веселина Георгиева | Телефон: 0898/ 654 950
Помощник-директор "Административно-стопанска дейност": Веска Йорданова | Телефон: 0877/ 992 433
E-mail: pmg_ss@mail.bg
Уеб сайт: www.pmg-silistra.com Facebook: ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра

За учебната 2015/2016 година е утвърден прием в 3 профилирани паралелки след завършен VІІ клас:


Профил Паралелки Ученици
Природоматематически - Математика 1 26
Природоматематически - Биология и здравно образование 1 26
Технологичен - Информационни технологии 1 26

Балообразуване:

1: За профил Математика - Сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 1 х (Тест БЕЛ) + 3 х (Тест Математика) + оценка БЕЛ от Удостоверението + оценка Математика от Удостоверението.
Максимален бал 36!

2. За профил Биология и здравно образование - Сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценките по математика и биология и здравно образование от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 1 х (Тест БЕЛ) + 3 х (Тест Математика) + оценка Математика от Удостоверението + оценка Биология и здравно образование от Удостоверението.
Максимален бал 36!

3. За профил Информационни технологии - Сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценките по математика и биология и здравно образование от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 1 х (Тест БЕЛ) + 3 х (Тест Математика) + оценка Математика от Удостоверението + оценка Биология и здравно образование от Удостоверението.
Максимален бал 36!