Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по стопанско управление "Атанас Буров"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Македония" №121
Директор: Дочка Милушева | Телефон: 086/ 821 859 | 0894/ 419 573
Помощник-директор "Учебна дейност": Ирина Гетова | Телефон: 0894/ 493 503
Помощник-директор "Учебна дейност": Пламен Петров | Телефон: 0894/ 493 500
E-mail: economics_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.portal-silistra.net/pgsuau

За учебната 2015/2016 година е утвърден прием след завършен VІІ клас – 3 паралелки в дневна форма на обучение:


Профил Специалност Паралелки Ученици
Офис – мениджър Бизнес - администрация 1 26
Икономист - информатик Икономическа информатика 1 26
Организатор на туристическа агентска дейност Организация на туризма и свободното време 1 26

Балообразуване:

1. За професиите „Офис – мениджър” и „Икономист – информатик” - Сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика; оценките по география и икономика и по първи чужд език от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 1 х (Тест БЕЛ) + 3 х (Тест Математика) + оценка География и икономика от Удостоверението + оценка Първи чужд език от Удостоверението.
Максимален бал 36!

2. За професията „Организатор на туристическа агентска дейност” - Сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика; оценките по география и икономика и по първи чужд език от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 2 х (Тест БЕЛ) + 2 х (Тест Математика) + оценка География и икономика от Удостоверението + оценка Първи чужд език от Удостоверението.
Максимален бал 36!


За учебната 2015/2016 година е утвърден прием след завършен VІІІ клас - 1 паралелка в дневна форма на обучение:


Профил Професия Паралелки Ученици
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки 1 26

Балообразуване:

Сбор от оценките по Български език и литература, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 24!