Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Седми септември" №57
Директор: инж. Елена Александрова | Телефон: 086/ 824 008 | 0894/ 419 575
Помощник-директор "Учебна дейност": инж. Ралица Михайлов | Телефон: 086/ 824 034 | 0886/ 291 889
E-mail: pgpt_evlogy@abv.bg
Уеб сайт: www.pgpt-ss.com

За учебната 2015/2016 година е утвърден следният прием:


След завършен VІІ клас – 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Техник – технолог по качеството на храни и напитки Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 1 26

Балообразуване:

Сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценките по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 1 х (Тест БЕЛ) + 3 х (Тест Математика) + оценка Биология и здравно образование от Удостоверението + оценка Химия и опазване на околната среда от Удостоверението.
Максимален бал 36!


След завършен VІІІ клас – 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Техник – приложник Промишлена естетика и дизайн 0.5 13
Еколог Екология и опазване на околната среда 0.5 13

Балообразуване:

1. За професия „Техник - приложник” – Сбор от Утроената оценка по Информационни технологии, оценката по Изобразително изкуство и оценката по Български език и литература от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 30!

2. За професия „Еколог” – Сбор от утроената оценка по Биология и здравно образование, оценката по Химия и опазване на околната среда и оценката по Български език и литература от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 30!