Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Седми септември" №59
Директор: Елена Кирязова | Телефон: 086/ 824 119 | 0894/ 419 574
Помощник-директор "Учебно-производствена дейност": Николай Метларов | Телефон: 0889/ 781 843
E-mail: tlp.ss@mail.bg
Уеб сайт: www.pglp-silistra.com

За учебната 2015/2016 година е утвърден следният прием:


След завършен VІІІ клас - 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Моделиер – технолог на облекло Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 1 26

Балообразуване:

Сбор от оценките по Български език и литература, История и цивилизация, Изобразително изкуство и Технологии от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 24!


След завършен VІІІ клас - 1 паралелка в задочна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Оператор в производството на облекло Производство на облекло от текстил 1 35

Балообразуване:

Сбор от оценките по Български език и литература, Физика и астрономия, Изобразително изкуство и Технологии от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 24!