Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална земеделска гимназия "Добруджа"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Тутракан"
Директор: инж. Лиляна Тодорова | Телефон: 086/ 821 903 | 0894/ 419 578
Помощник-директор "Учебна дейност": инж. Гинка Борисова | Телефон: 0886/ 437 168
E-mail: pzg_dobrudja@abv.bg
Уеб сайт: www.daskalo.com/pzgdobrudja

За учебната 2015/2016 година е утвърден следният прием:


След завършен VІІІ клас - 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство 1 26

Балообразуване:

Сбор от оценките по Български език и литература и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 12!


След завършен VІІІ клас - 1 паралелка в дневна форма на обучение за ученици със специални образователни потребности

Професия Специалност Паралелки Ученици
Работник в озеленяването Озеленяване и цветарство 1 13


След завършен VІІІ клас - 2 паралелки в задочна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Растениевъд Растителна защита 2 70

Балообразуване:

Сбор от оценките по Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 12!