Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СОУ "Никола Йонков Вапцаров"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Дръстър" №38
Директор: Калоян Нейков | Телефон: 086/ 822 344 | 0894/ 419 580
Помощник-директор "Учебна дейност": Елмира Николова | Телефон: 0887/ 258 982
Помощник-директор "Учебна дейност": Жанет Любенова | Телефон: 0879/ 589 083
E-mail: vapcarov_sou@abv.bg
Уеб сайт: www.sou-vapcarov-ss.ucoz.com

За учебната 2015/2016 година е утвърден прием в 2 профилирани паралелки след завършен VІІ клас:


Профил Паралелки Ученици
Хуманитарен 2 52

Балообразуване:

Сбор от утроената оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценките по български език и литература и по география и икономика от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 3 х (Тест БЕЛ) + 1 х (Тест Математика) + оценка БЕЛ от Удостоверението + оценка География и икономика от Удостоверението.
Максимален бал 36!