Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Общинско спортно училище "Дръстър"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Черно море" №10
Директор: Петър Цветков | Телефон: 086/ 822 460 | 0894/ 419 587
Помощник-директор "Учебна дейност": Галя Илиева | Телефон: 086 823 415
E-mail: osu_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.su-silistra.com

За учебната 2015/2016 година е утвърден прием в 1 спортна паралелка след завършен ІV клас по следните видове спорт:


Борба 5 ученици
Джудо 3 ученици
Лека атлетика 3 ученици
Плуване 3 ученици
Самбо 3 ученици
Спортна стрелба 3 ученици
Футбол 6 ученици

Осъществява се прием и за попълване на свободните места в VI, VII, VIII и IX клас по спортовете: борба - свободен стил, джудо, лека атлетика, спортна стрелба и футбол.

Учениците се приемат след полагане на приемен изпит, който включва тестове за проверка на способностите им по съответния вид спорт.

ОСУ „Дръстър” предлага професионално обучение на учениците, завършили основно образование по професията „Помощник-треньор” със специалност „Спорт”.

Учениците, завършили VІІІ клас в ОСУ „Дръстър” не полагат изпит за проверка на способностите. Този вид изпит се полага от новоприети ученици при наличие на свободни места.