Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Пътуващи ученици до 16 години:


Училищни автобуси, получени от МОН


Училище Марка Рег. № Заповед МОМН Договор между МОМН и Общ. Силистра Заповед Кмет
СОУ „Н. Вапцаров”
гр. Силистра
„Исузу”
модел „Класик 27”
СС1033МС
27+1места
№РД 11-03 / 17.01.2006г. №ДО1-50 / 30.01.2006г. №ЗК-573 / 11.10.2013г.
ОУ”Св. Кл. Охридски”
с. Иширково
„Отойол”
модел „М50.14”
СС1094МС
30+1места
№РД 11-5 / 07.03.2007г. №ДО1-112 / 10.04.2007г. №ЗК-572 / 11.10.2013г.
ДДЛРГ „Д. Дебелянов”
гр. Силистра
„Пежо”
модел „Боксер”
СС1081МС
11+1места
№РД 11-18 / 26.10.2007г. №ДО1-917 / 26.10.2007г. №ЗК-575 / 11.10.2013г.
ОУ „Отец Паисий"
гр. Силистра
„Хюндай”
модел „Каунти”
СС1082МС
15+1места
№РД 11-18 / 26.10.2007г. №ДО1-956 / 26.10.2007г. №ЗК-1474 / 09.09.2014г.
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”
с. Калипетрово
„Отойол”
модел „Е27.14”
СС1079МС
27+1места
№РД 11-18 / 26.10.2007г. №ДО1-959 / 26.10.2007г. №ЗК-570 / 11.10.2013г.
ОУ „Иван Вазов”
гр. Силистра
„Исузу”
модел „Евро Тюркоаз”
СС1032МС
32+1места
№РД 11-6 / 15.04.2008г. №ДО1-77 / 21.04.2008г. №ЗК-569 / 11.10.2013г.
ОУ ”Св. Кл. Охридски”
с. Иширково
свободен за ползване при нужда
„Отойол”
модел „Е27.14”
СС1095МС
27+1места
№РД 11-14 / 07.05.2009г. №ДО1-402 / 20.05.2009г. №ЗК-571 / 11.10.2013г.
ОСУ „Дръстър”
гр. Силистра
„Отойол”
модел „Е29.14 FX”
СС5900СА
29+1места
Предоставен от община Силистра №1225 / 13.07.2012г.
ОУ ”Св. Кл. Охридски”
с. Иширково
„Акиа”
модел „Ултра Л9”
СС1098АМ
35+1места
№РД 11-1 / 08.01.2015г. №ДО1-23 / 28.01.2015г. №ЗК-2138 / 15.12.2014г.